בוריס גולדינוב

                                                                                                                                  הלוחות של סיני. הקריאה השנייה               

                                                                                                                                                                      י אב תשע"ז. במאמר זה בפעם הראשונה מוצגות העובדות, על פי המחבר, מוכיחות את המסקנות הבאות:                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                  1. הטקסט המקורי של עשרת הדברות בספה עברית באמת היה נמסר מבחוץ להאנושות העתיקה של כדור הארץ.

                                                                                                                                                                  2. הטקסט המקורי של עשרת הדברות היה נמסר בדיוק בפורמט בו הוא מופיע בהמאמר הזה.

                                                                                                                                                                  3. הגיל של הפורמט הזה לא יכול להיות פחות מגיל של הטקסט עצמו - וזאת אומרת שהפורמט הזה עשוי מראש על-ידי המחבר של הטקסט. *

                                                                                                                                                                   * פורמט הטקסט - אני מתכוון יחס קבוע מספרי בין גודל של אותיות ושורות וגם במרווחים קבועים בין אותיות, מילים, שורות ובין הדברות.

                                                                                                                                                                                                                               המסר הראשון:

                                            

                                                                                                                                                            


                                                                                                                                                                                                                                            הגדרת מונחים:

                                                                                                                                                          מערכת גיאומטרית:  קבוצת מילים זהות נקבעה מראש, לפני כתיבה של הטקסט - עם מיקום קבוע מסוים של כל מילה בטקסט   

                                                                                                                                                                                       מערכת גיאומטרית כוללת כל המילים של סוג מסוים  בטקסט. לדוגמה:

                                                                                                                                                                                           1. מערכת כוללת שתי מילים אנכי

                                                                                                                                                                                           2. מערכת כוללת שלוש מילים לך

                                                                                                                                                           שכבה גיאומטרית:   התאמה גיאומטרית ולוגית של שתים או יותר מערכות מילים. (לדוגמה - הקשת אנכי לך) 

                                                                                                                                                                            משפט גיאומטרי:  התאמה גיאומטרית ולוגית של שתים או יותר שכבות, מערכות ומילים בודדות (לדוגמה - הקשת אנכי נותן לך)                                                                                                                                                            

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                משחק מילים - היסוד אמת במילים ואמתך ואמתו - זאת גם מילה אבל עם טעם אחר לגמרי.

                                                                                                                                                                 כבר בשלב זה היגיוני להניח שהמבנים הגיאומטרים בטקסט של הדברות נועדו ליצור דימויים חזותיים תלת-ממדים:
                                                                                                                                     
                                                                                                                                         
(בהשרטוט הראשון אפשר לראות רק את המעגל באותו מרכז עם מרכז הטקסט של הדברות  ,ובשרטוט השני - משהו דומה לכדור מתואר במישור)


                                                                                                                                                          

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                     מערכת מילים על מציגה סימטריה - תכונה חשובה ביותר לכל המערכות גיאומטריות.

                                                                                                                                                                                                                   בדיקה ראשונה מאשרת את המסקנה הקודמת:

                                                                                                                                                                              1. מערכת מילים וצורה סימטרית שלה מיועדות ליצור דמות ויזואלית תלת מימדית.

                                                                                                                                                                              2. צורה של כל טקסט המצות בפורמט נתון מציגה שני לוחות אנכיים, ומערכת מילים על יכולה להציג חץ שמראה לקצה של הלוח השמאלי.               

                                                                                                                                                                               יתכן ,כדי לשכנע אותנו בנכונות של מסקנה (1) המחבר הראה לנו את הקשר בין החץ ובין הלוח השמאלי,
                                                                                                                                                                               
שמעל הלוח הימני. החץ מרים את הלוח השמאלי מעל הלוח  הימיני. המילה מצותי
מודגשת עם צבע אדום מתחת לראש החץ.
                                                                                                                                                                               
כפי שאפשר לראות, מיקומה מדגיש סימטריה ב
סדר המילים מכוון, מדויק ,עשוי מראש - בפורמט הטקסט הזה.
                                                                                                                              
 
                                                                                                                                                                            
                                                 

                                                                                                                                                          


                                                                                                                                                                            מערכת שכוללת תשע מילים אשר לא רק מוכיחה המסקנות הקודמות, אלא גם המסקנה הבאה, ברורה והיקרית:

                                                                                            צורה מדויקת עשויה באזרת מערכת מילות אשר יוצרת גם דמות של שני הלוחות הסימטריים ותלת-מימדיים (צבע שחור) וגם הסמל הסימטרי שידוע לאנושות במשך אלפי שנים - לפני הכול, כסמל של העם היהודי (צבע כחול)

                                                                                                                                                                                 על כן, לפנינו הפורמט של עשרת הדברות שהיה מחושב על ידי המחבר לפני כתיבת הטקסט! 


                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                   היסודות עבד מודגשים בצבע שחור בחמש מילים: עבדים, תעבדם, תעבד, עבדך, ועבדו.  

                                                                                                                                                                          המסקנה: מערכת מילים עם אותם יסודות - היא גם מערכת גיאומטרית (ראה הגדרת מונחים)

                                                                                                                                                                             בתמונה המחבר חוזר שוב לדמות הלוחות ולדמות החץ. המילה עבד ממשיכה את המשפט.
                

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                        לדעתי, כבר אין צורך לחזור - לתפקיד סימטריה, למערכות מילים עם אותם יסודות, ולקיומה של דמות עצמה.

                                                                                                                                           הדמות שמסר לנו המחבר של  הדברות. תוכן הדמות, לדעתי גם ברור - החץ שמראה להקצה של הלוח הימני ומוריד אותו ביחס ללוח שמאלי.

                                                                                                                                  אציין גם שבתמונה זו לא רק משמעות חיבורים ישרים בין המילים ברורה אלא גם המשמעות של המשכים שלהם, שמוגדרים, כמובן באותן פונקציות מתמטיות.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                    המסקנות:

                                                                                                                                                               1. מערכת מילים נרדפות ומילים עם אותו טעם - היא גם מערכת גיאומטרית (אל, אלהים, אלהיך)

                                                                                                                                                               2. קבוצת מערכות יוצרת תמונה מורכבת עם טעם שניתן לגלות.  

                                                                                                                                                    הנחה לבדיקה: הדרך המטפורית באשר רעך מגיע לכוכב שמיועד לך ושיש עליו אוהל של אל, אלהים, אלהיך (יסוד, שכל, ציביליזציה) *
                      
                                                                                                                                                                                    * אציין כי אני אישית יודע בדיוק שהנחה זו תאושר - במסר השני ואחריו.

                                                                                                                                                                          אף על פי כן, אני חושב שחשוב לציין את זה כאן, במאמר על המסר הראשון. למה?

                                                                                                                                                               בגלל שזיהוי הכוכב הזה אפשרי כבר כאן - בשרטוט לעיל. כדי לזהות אותו, אין צורך אפילו לדעת עברית.

                                                                                                                                                 הרמז: צריך רק קצת לנווט בהיגיון,  בגיאוגרפיה, אני אפילו יכול לומר - באסטרונומיה ... (אבל עכשיו הכל כבר נאמר!) זה קל!

                                                                                          

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                         עוד צד אחד. אנחנו מקבלים עוד משפט קצר והאוהל מקבל צורה תלת-מימדית

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                           בקונטכסט הפרוש של השבת - הסוף של העבודה הנוכחית והסוף של המסר הראשון.

                                                                                                                                                                                                     כמו בכל מכתב, יש חתימה גם בהמסר הראשון. היא לפניכם:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                      סוף של המסר הראשון


                                                                                                                                                                                                                                                 המסקנות:

                                                                                                                                                          1. הטקסט המדויק של הדברות בספה עברית ידוע לאנושות לפחות יותר מאלף שנה, ויש המון הוכחות ועדויות מדעיות לזה.
                                                                                                                                                             
לכן זיוף של העובדות האלה, שמוצגות במאמר, היה בלתי אפשרי לחלוטין.

                                                                                                                                                          2.
מספר נתון של גרפים מדויקים של פונקציות מתמטיות סימטריות וגם קשר ביניהם וסדר לוגי שלהם
, לדעתי, שוללים אפשרות כלשהי של מקריות.
                                                                                 
                                                                                                                                                          3. הקמת טקסט כלשהוא בלתי-אפשרית - לאחר הקמת פורמט מחושב מתמטית ולוגית של אותו הטקסט ולכן
                                                                                                                                                          הפורמט
המדויק הנתון של עשרת הדברות עשוי על ידי המחבר של הדברות - והעובדה מאושרת על ידי המחבר של עשרת הדברות. 

                                                                                                                                                           לסיכום, אני, מחבר המאמר, הייתי רוצה לענות על שאלה טבעית, שיש כנראה לקוראים. הטקסט של הדברות בעברית קיים בפורמטים שונים.

                                                                                                                                                                מה המקור של הפורמט המסוים הזה, הפורמט של המחבר

                                                                                                                                                              הפורמט הזה פורסם בספר מודפס מודרני:

                                                                                                                                                                                                                         "חמשה חומשי תורה" מוסד הרב קוק, ירושלים ,תשל"ח - עמוד 49 *                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                              * ככל שאני יודע, הטקסט של מהדורה זו בעברית, בליווי תרגומים לאנגלית, ספרדית, צרפתית, רוסית היה פורסם כמה פעמים.
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                          אני גם הייתי רוצה למסור לכם בודאות מוחלטת - המסר הראשון הוא לא המסר היחיד כי בטקסט של הדברות יש גם
מערכות גיאומטריות
                                                                                                                                                        אחרות וחוקים מתמטיים ולוגיים אחרים. ב
המסר הראשון נתון רק האלפבית של השפה שמציעים לנו ללמוד.

                                                                                                                                                        והייתי אומר,המסר הראשון היה פחות סנסציוני מכל אלה שאנושות של כדור הארץ תקבל בעתיד.
                                                                                                                                                       


                                                                                                                                                                                                       י אב תשע"ז                                        בוריס גולדינוב